ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ IESO พื้นที่ภาคใต้ 0-7428-7089,0-7428-7054

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าค่าย 2 (30คน)

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดในการรายงานตัว คลิ๊ก

กำหนดการค่าย 2 ระหว่างวันที่ 13 – 23 มีนาคม 2566

ประกาศผลและยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมค่าย 2 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อ คลิ๊ก

ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คลิ๊ก

กำหนดการค่าย 2 ระหว่างวันที่ 13 – 23 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าค่าย 1 (50คน)

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดในการรายงานตัว คลิ๊ก

กำหนดการค่าย 1 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2565

ประกาศผลและยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมค่าย 1 ภายใน วันที่ 26 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อ คลิ๊ก

กำหนดการค่าย 1 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2565

ประกาศ

รับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (The Fifteenth International Earth Science Olympiad : 16th IESO) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คู่มือการสอบออนไลน์สำหรับนักเรียน