ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ IESO พื้นที่ภาคใต้ 0-7428-7089,0-7428-7054

ประกาศผลและยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมค่าย 1 ภายใน วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

ประกาศผลการคัดเลือกค่าย1

ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมค่าย

หนังสือยืนยอมของผู้ปกครอง

ประกาศ

รับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth International Earth Science Olympiad : 17th IESO)

ประกาศรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร

คู่มือการสอบออนไลน์สำหรับนักเรียน