ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ IESO พื้นที่ภาคใต้ 0-7428-7089,0-7428-7054

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

โทร. 0-7428-7065 และ 0-7428-7066