ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ IESO พื้นที่ภาคใต้ 0-7428-7089,0-7428-7054

ประกาศ

รับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (The Fifteenth International Earth Science Olympiad : 16th IESO) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คู่มือการสอบออนไลน์สำหรับนักเรียน